Vyberte stránku

Toto jsou naši dárci, kteří pomáhají pravidelně. Pravá krása je v pomoci druhým.

Staňte se také našimi podporovateli.

Žít ve stáří bez obav a doma. Přání, které můžeme splnit. Pomáhejte s námi seniorům. Díky vašim pravidelným příspěvkům můžeme poskytovat bezplatnou podporu a péči umožňující důstojný život seniorům se sníženou soběstačností.

Krása tří set 

Péče o jednoho seniora nás průměrně měsíčně stojí necelých 1 400 Kč. Částka je proměnlivá s ohledem na náročnost individuálních potřeb klienta. Díky pravidelnému měsíčnímu příspěvku 300 Kč od padesáti dárců, tak můžeme za rok pomoci přibližně jedenácti seniorům.

Krása pravidelnosti

Díky pravidelným dárcům lze plánovat činnost na další měsíce. Víme, o kolik seniorů budeme schopni se postarat a co si můžeme dovolit.

Za čtyři roky fungování projektu Doma bez obav jsme pomohli přes 2 500 seniorům. A to právě jen díky dárcům.

 

 

„Mé babičce je 93. Vidím tak, jak je pro seniory přínosná jakákoli pomocná ruka a taky to, jak je důležité podporovat ty, kteří o ně doma pečují. Má to smysl, a proto pomáhám pravidelně.“

Katka

„Práci nadace sleduji dlouho, vidím za ní konkrétní výsledky a vím, že jí mohu věřit. Proto pomáhám pravidelně.“

Pavel

500 000

V ČR je více než 500 000 domácností s osamělými seniory.

 

2 000 000

V ČR žijí 2 miliony lidí starších 65 let.

 

  • 60% seniorů má špatné stravovací návyky a potřebuje pomoc se správnou životosprávou 60%
  • 25% seniorů potřebuje pravidelnou péči 25%
  • Pětina domácností seniorů má problém vyjít s penězi 20%

„Pomáhat by podle mě měl každý, kdo může. I kdyby jen trochu. Já si vybral pomoc seniorům, protože si myslím, že je jí oproti pomoci dětem méně. Vím, že bez dárců by Doma bez obav nefungovalo, proto jsem se rozhodl podporovat ho pravidelně.“

Jan

„Osobně jsem se potkala s lidmi z nadace a myslím si, že je jejich práce nesmírně důležitá. Všichni přece budeme jednou staří a budeme potřebovat pomoc. Pomáhání mi navíc přináší velikou radost. Proto pomáhám pravidelně.“

Iveta

Doma bez obav

Projekt Doma bez obav vznikl v návaznosti na činnost nadace Krása pomoci. Uvědomili jsme si, že v sociální péči o seniory zeje díra. Staří lidé často končí v léčebně dlouhodobě nemocných jen proto, že si nedovedou zažádat o příspěvek na péči, pomůcky či bydlení. Nezařídí si odvoz k lékaři, nevyzvednou léky nebo nevědí, jak se správně stravovat. Rozhodli jsme se tuto díru zacelit a založili projekt Doma bez obav usnadňující domácí péči.

Jak naše péče o seniory funguje

Kdokoli nás může oslovit prostřednictvím e-mailu poradna@krasapomoci.cz či na některém z našich kontaktních míst. Své pacienty o službách projektu Doma bez obav mnohdy informují lékaři, často se na nás také obrací přímo rodiny seniorů.

S klienty se vždy sejdeme a sestavíme ideální formou podpory a individuální péče. Vše pak pomůžeme zařídit a jsme i nadále kdykoli po ruce.

Co se s vaším darem stane

Každý váš příspěvek se stává součástí našeho rozpočtu, z něhož hradíme specialisty poskytující pomoc seniorům, kteří chtějí žít doma, nepotřebují institucionální péči, ale neobejdou se bez asistence.

 

Co dělá Krása pomoci?

  • oddalujeme nutnost institucionální péče
  • pomáháme nastavit a koordinovat vhodnou formu podpory pro seniory i jejich rodiny
  • zajišťujeme asistenty a zdravotní pomůcky
  • vyřizujeme žádosti o příspěvky na péči i bydlení          
  • poskytujeme odborné poradenství v oblasti sociálních služeb a dávek pro seniory
  • zprostředkováváme služby psychologů i dobrovolníků
  • flexibilně reagujeme na individuální potřeby klientů